Ystad

Intresseanmälan för att bli röstmottagare i Ystad

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med GDPR, europeiska dataskyddsförordningen.

Behovet av att valnämnen kan behandla personuppgifter är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Uppgifterna behandlas också för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av ersättning.

Dataskyddsombud för valnämnden är Annika Linderoth, 0414-81 90 00 (växel) eller på dataskyddsombudet@simrishamn.se.

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden i Ystad, 271 80 Ystad

KontaktfältHar du erfarenhet av röstmottagning?
Skriv gärna några rader om dig själv, t.ex. sysselsättning, språkkunskaper m.m.
Möjlighet att använda bil på valdagen?
Jag samtycker att mina personuppgifter behandlas