Ystad

Välkommen till Ystads kommuns hemsida för röstmottagare!

 

Inför val behöver valnämnden i Ystads kommun rekrytera ett stort antal röstmottagare till vallokalerna.
Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt höga krav på noggrannhet. Du ska
medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Om du är intresserad av att arbeta som
röstmottagare på valdagen kan du fliken ovan göra en intresseanmälan.

Val till Europaparlamentet äger rum den 26 maj 2019.

Just nu den 26 mars har vi en mycket god bemanning till våra valdistrikt. Vi har även en reservlista med intresserade som kan täcka upp eventuella vakanser.  

Att arbeta som röstmottagare

I Ystads kommun finns det 19 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor
eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar minst åtta personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat vid ett antal val tidigare.
De leder arbetet under dagen och ordförande tillsammans med vice ordförande lämnar in och redovisar
rösterna i Nya Rådhuset på valnatten.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07:00-07:30 med att ställa i ordning
lokalen och förbereda röstningen som börjar kl. 08:00. Ordföranden leder och fördelar arbetet med att
dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarens identitet, arbeta med inkomna
förtidsröster med mera.

Efter stängning klockan 21:00 arbetar alla med att öppna och räkna alla röster. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas iordning, varefter ordförande
och vice ordförande lämnar in och redovisar rösterna till valnämnden som väntar i Nya Rådhuset.
Övriga röstmottagare kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt. 

Att arbeta som röstmottagare med förtidsröstningen

 

I kommunen ska det också finnas möjlighet att förtidsrösta. Förtidsröstningen börjar den 8 maj 2019 och pågår fram till och med valdagen. 
 

Lokal för förtidsröstning finns i

 

  • Nya Rådhuset, Österportstorg

  • Köpingebro skola, biblioteket, begränsade öppettider

  • Svarteskolan, biblioteket, begränsade öppettider

  • Löderups skola, biblioteket, begränsade öppettider

  • Glemmingebro medborgarhus, begränsade öppettider

 

Öppettiderna för förtidsröstningen i Nya Rådhuset är både dag- och kvällstid samt lördag och söndag.
Du arbetar enligt ett schema med flera andra röstmottagare. Vid förtidsröstning i biblioteken ska det vara två röstmottagare som arbetar tillsammans. 
 

Vid avslutat pass i biblioteken ska material och röster levereras av röstmottagarna till Nya Rådhuset,
valnämndens kansli.

Utbildning

 

Enligt vallagen ska samtliga röstmottagare ha genomgått valnämndens utbildning. Utbildningarna hålls under kvällstid i lokal centralt i Ystad under april/maj månad 2019.

 

Efter genomförd utbildning beslutar valnämnden om placeringen av röstmottagare till de olika valdistrikten. Du kan bara arbeta som röstmottagare om du genomgått utbildningen.

 

Ersättning

Valnämnden ersätter alla röstmottagare med en skattepliktigt ersättning.

Vid utbildningstillfället utgår ersättning per timma.

 

 

Ordförande                     3 864  kronor

Vice ordförande             3 542  kronor

Övriga röstmottagare     3 220 kronor

  

En ersättning för deltagande i utbildning och annat förberedelsearbete ska utgå med 386 kronor för första timmen och därefter 193 kronor per timma.

  

Röstmottagare i förtidsröstningen anställs per timma av kommunen enligt gällande avtal.

  

Ersättning utgår endast vid fullgjord tjänstgöring.

  

Allmän information

 

Denna sida riktar sig till röstmottagare. Allmän valinformation finner du på följande hemsidor:

 

Valnämnden i Ystad, www.ystad.se

Valmyndigheten, www.val.se