Ystad

Välkommen till Ystads kommuns hemsida för röstmottagare!

 

Inför val behöver valnämnden i Ystads kommun rekrytera ett stort antal röstmottagare till vallokalerna.
Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt höga krav på noggrannhet. Du
ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Om du är intresserad av att arbeta
som röstmottagare på valdagen kan du i fliken ovan göra en intresseanmälan.

Val till riksdag, region och kommun äger rum den 11 september 2022.  

Att arbeta som röstmottagare

I Ystads kommun finns det 19 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor
eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar minst tio personer i varje vallokal (varav en är ordförande
och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat vid ett antal val tidigare.
De leder arbetet under dagen och ordförande tillsammans med vice ordförande lämnar in och redovisar
rösterna i Nya Rådhuset på valnatten.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07:00-07:30, med att ställa i ordning
lokalen och förbereda röstningen som börjar kl. 08:00. Ordföranden leder och fördelar arbetet med
att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarens identitet, arbeta med inkomna
förtidsröster med mera.

Efter stängning klockan 20:00 arbetar alla med att öppna och räkna alla röster. När allt är färdigräknat
ska material packas och lokalen ställas iordning, varefter ordförande och vice ordförande lämnar in
och redovisar rösterna till valnämnden som väntar i Nya Rådhuset. Övriga röstmottagare kan då gå
hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt. 

Att arbeta som röstmottagare med förtidsröstningen

 

I kommunen ska det också finnas möjlighet att förtidsrösta. Förtidsröstningen börjar den 24 augusti 2022
och pågår fram till och med valdagen. 

 

En lokal för förtidsröstningen är öppen både dag- och kvällstid samt lördag och söndag. Du arbetar
enligt ett schema med flera andra röstmottagare. Vid förtidsröstning i biblioteken ska det vara två
röstmottagare som arbetar tillsammans. 
 

Vid avslutat pass i biblioteken ska material och röster levereras av röstmottagarna till Nya Rådhuset,
valnämndens kansli.

Utbildning

 

Enligt vallagen ska samtliga röstmottagare ha genomgått valnämndens utbildning. Utbildningarna
hålls under kvällstid i lokal centralt i Ystad under 2022.

 

Utbildningfilmer för dig som röstmottagare finns under följande länk Välkommen - Valcentralen

 

Efter genomförd utbildning beslutar valnämnden om placeringen av röstmottagare till de olika
valdistrikten. Du kan bara arbeta som röstmottagare om du genomgått utbildningen.

 

Ersättning

Valnämnden ersätter alla röstmottagare med en skattepliktigt ersättning.

Vid utbildningstillfället utgår ersättning per timma.

   

Röstmottagare i förtidsröstningen anställs per timma av kommunen enligt gällande avtal.

  

Ersättning utgår endast vid fullgjord tjänstgöring.

 

I vallokal
Ordförande i valdistrikt                                    4 300 kronor
Vice ordförande i valdistrikt                             4 000 kronor
Övriga röstmottagare i valdistrikt                     3 600 kronor

I röstningslokal/ambulerande
Ordförande i röstningslokal                             268 kronor per timma
Vice ordförande i röstningslokal                      250 kronor per timma
Röstmottagare i röstningslokal/ambulerande   224 kronor per timma

Ersättning vid utbildningstillfällen, första timman 426 kronor sedan 213 kronor per timma

  

Allmän information

 

Denna sida riktar sig till röstmottagare. Allmän valinformation finner du på följande hemsidor:

 

Valnämnden i Ystad, www.ystad.se

Valmyndigheten, www.val.se